CREAT FOR YOU
New Page 1 سلاو هاوريان .............

ئه كه ر موبايلت باسوورد ى له سه ره وه باسوورديشت له بير جووه ئه م هه نكاوانه جي به جى بكه

سه ره تا ده بيت كارت ريديريكت هه بيت


كار كردن:-

1.موبايله كه ت دابخه (بكوزينه وه)

2.ميموريه كه ت له موبايله كه ده ربينه بخه ره سه ر كار دريدير

4.كارد ريديره كه ت بخه ره سه ر كومبيو ته ر

5.ئه م فايله دانلود بكه دانلود

6. فايلى Unlock.MDL كه دانلودت كردووه بكوازه وه بو ئه م شوينه E:\system\recogs له ناو ميموريه كه ت

7.ميموريه كه ت بخه ره سه ر موبايله كه ت وه موبايله كه ت بيبكه وه

8.بو ماوه ى 3 ده قيقه ئيش به موبايله كه ت مه كه

9. باش 3 ده قيقه باترى و ميموريه كه ت له سه ر موبايله كه ت ده ربينه

10.باتريه كه ت به ته نيا بخه ره سه ر موبايله كه وه موبايله كه ت بيبكه وه

11.باشان باسووردى 12345 ليبده موبايله كه ت داده كيرسيت باسوورده له بير جووه كه شت ده بيته وه 12345

هيوادارم سودى هه بيت براتان هيمن


به لام ئه كه ر ته نها باسوورد موبايلت له بير جووه واته بتوانى ئيش به موبايلت بكه ى به لام باسووردت له بير جووه ئه م هه نكاوانه جيبه جى بكه
سلاوى خـــــــواتان لــى بــى هــــــــــاورييانئه مرو بوتان جونيه تى دوزينه وه ى code lock ى هه موو موبايله نوكيايه كانتان بو باس

ده كه م بوويه ئه كه ر باسووردى موبايلتان له بير جووه غه م مه خون له كه لم دابن بوو

دوزينه وه ى

من خوم ئه م كاره م ئه نجام داوه و %100 كه يشتومه ئه نجامى راست
سه ره تا ئه م به رنامانه دابكره ئه كه ر له ناو كومبيو ته ره كه ت نه بن:-Nokia PC Suitenemesis service suite

وه ده بيت كيبلى تايبه ت به موبايلت هه بيت


 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 688x372.
ئيستاش نوبه ى كار كردنه جوان ديقه ت بكه


به كويره ى وينه كان كاره كه ت ئه نجام بدهسه ره تا به رنامه ى NSS بكه وه كه دات كرتووه

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720. 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.ئيستا موبايله كه ت وه صلى كومبيو ته ره كه ت بكه به هووى كيبلى تايبه ت به موبايلت وه به رنامه ى PC SUITE

وه جاوه ري بن تا موبايلتان ب ته واوى وه صلى كومبيوته ر ده بيت

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720. 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x720.

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1366x768.

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1366x768.


تيبينى : هاورييان هه ولى خوتان بده ن باوه ر بكه ن ده كه نه ئه نجام
هيوادارم سودى هه بيت براتان هيمن


 
DANA_H2000@YAHOO.COM